Online EPC pre check

......

  • EPC for mer lønnsomhet

    EPC (Energy Performance Contracting) kan oversettes til energieffektivisering med sparegaranti. Det er en avtale om gjennomføring av energisparende tiltak hvor energientreprenøren garanterer og kontraktfester konkrete fremtidige besparelser for kunden.
    Disse besparelsene finansierer investeringene i prosjektet. Denne finansieringsmekanismen gir lav risiko og er en metode brukt for å hjelpe byggeiere og brukere til å øke besparelser betydelig og gjøre prosjektmålene oppnåelige.

    Finn ut om EPC passer for deg på 5 minutter.    This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696040.