Online EPC pre check

......

  • EPC - Lönsamt energisamarbete

    Energy Performance Contracting (EPC) är en metod att handla upp och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i byggnader där entreprenören garanterar energi- och kostnadsbesparingar under hela återbetalningstiden.
    Ett projekt skapas där besparingarna finansierar investeringarna som behöver göras i byggnaden. Modellen ger låga risker och underlättar för fastighetsägaren att snabbare nå sina mål. Med extern professionellt stöd ökar möjligheten att åtgärder verkligen blir genomförda.

    Testa om EPC är något för dig på mindre än 5 minuter....    Det här projektet har erhållit finansiering ur Interreg Baltic Sea Program med budget ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.