Online EPC pre check

......

  • Razvijte boljše poslovanje!

    Energetsko pogodbeništvo (EPC) je poslovni model energetske storitve, ki se uspešno uporablja v evropskih državah pri posodabljanju stavb. Storitev EPC se sestoji iz nabora ukrepov za učinkovito rabo energije, ki jih običajno izvaja in in vodi podjetje za energetske storitve (npr. ESCo).
    Model EPC zagotavlja energetske prihranke, ki pogosto zadostujejo za financiranje celotnih stroškov projekta. Ta finančni mehanizem z nizkim tveganjem je hitro dokazal, da je obetajoč način za pomoč lastnikom in uporabnikom stavb, da lahko znatno povečajo prihranke in spravijo projektne ambicije na doseg roke.

    V manj kot 5 minutah lahko ugotovite, če je EPC primeren za vas...    Ta projekt je financiran v okviru programa Evropske unije Obzorje 2020 za raziskave in inovacije po pogodbi o dodelitvi sredstev št. 696040.