Online EPC pre check

......

 • Projektas


  Tikslas

  1

  Kokie Jūsų pastato (-ų) atnaujinimo (modernizavimo) tikslai?

  - galite pasirinkti kelis variantus
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Projektas


  Pastato tipas

  2

  Jūsų valdomo / naudojamo pastato (-ų) paskirtis?

       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Projektas


  Energijos sąnaudos (Eur)

  3

  Metinės energijos sąnaudos (šildymo ir elektros energijai)       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Projektas


  Pastato (-ų) būklė

  4

  Ar pastatas (pastato dalis) buvo atnaujinta (modernizuota) per paskutinius 10 metų?

  Ar per pastaruosius 10 metų Jūsų pastate buvo atlikta esminių pastato renovavimo (modernizavimo) darbų (pvz. šiltintas pastato fasadas, atnaujinta šildymo, vėdinimo ar oro kondicionavimo sistema, pakeisti langai ir pan.)?
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Projektas


  Pastato energinis naudingumas

  5

  Kokia yra dabartinė pastato energinio naudingumo klasė?

  Pastato energinio naudingumo klasė turi būti D ar žemesnė.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Valdymas


  Energetinio efektyvumo vertinimas

  6

  Ar Jūsų pastatui (-ams) buvo atliktas energetinio efektyvumo vertinimas (pvz. energijos vartojimo auditas)?

  Ar vertinimo metu buvo nustatytos potencialios energijos taupymo priemonės ir jų įgyvendinimo kaštai?
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Valdymas


  Įgūdžiai

  7

  Ar turite pakankamai žinių ir įgūdžių (angl. "know-how") savarankiškai įgyvendinti atnaujinimo/modernizavimo projektą?

  Pvz. planuoti ir diegti energiją taupančias priemones ir užtikrinti jų valdymą bei priežiūrą.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Valdymas


  Priežiūra ir aptarnavimas

  8

  Pastato priežiūrą ir aptarnavimą jau dabar atlieka iš išorės pasitelkti tiekėjai?

  Šiuo metu jau yra sudaryta sutartis su išorės tiekėju, kuris yra atsakingas už konkrečių pastato sistemų eksploatavimą bei priežiūrą.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Valdymas


  Užsakomosios paslaugos

  9

  Ar Jūs planuojate pasitelkti išorės tiekėjus vykdyti pastato priežiūrą ir aptarnavimą?

  Yra planuojama pirkti pastato ir jo įrengimų priežiūros paslaugas iš išorės tiekėjų.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Garantijos


  Stebėsena

  10

  Ar jums svarbu stebėti pasiektus energijos sutaupymo rezultatus?

  Pastato savininkui (naudotojui) yra svarbu stebėti energijos taupymo priemonių poveikį (pasiektus energijos vartojimo sutaupymus) bei užtikrinti pastato valdymo kontrolę.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Garantijos


  Garantuojami energijos sutaupymai

  11

  Ar jums yra svarbus garantuojamas pastato energijos vartojimo sutaupymas įdiegus energijos taupymo priemones?

  Siekiant sumažinti finansinę ir techninę riziką (-as), pastato savininkas ir (ar) naudotojas yra suinteresuotas (-i) į energijos taupymo paslaugų sutartį įtraukti garantuojamą energijos vartojimo sutaupymą per visą sutarties laikotarpį.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Finansavimas


  Investicijos

  12

  Pradinių investicijų trūkumas yra kliūtis įgyvendinti energijos efektyvumo projektą?

  Pradinės investicijos, reikalingos pastato atnaujinimui (modernizavimui), yra vienas iš pagrindinių barjerų, trukdančių įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo projektą.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Finansavimas


  Biudžetas

  13

  Ar Jūsų organizacijos biudžete yra numatytos lėšos pastato ir (ar) pastato inžinerinių sistemų atnaujinimui (modernizavimui)?

  Finansiniai ištekliai, reikalingi pastato atnaujinimui (modernizavimui), diegiant energiją taupančias priemones, yra numatyti organizacijos biudžete.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Finansavimas


  Projekto finansavimas

  14

  Ar Jums yra svarbus energijos efektyvumo projekto investicijų finansavimas per sutaupytų energijos vartojimo išlaidų srautus?

  Paslaugų įmonės, kurios sumažina projekto finansinę riziką, padėdamos organizuoti tinkamą projekto finansavimą ir suteikdamos garantijas dėl energijos sutaupymų bei techninės pastato priežiūros, būtų didelis privalumas įgyvendinant energijos efektyvumo projektą
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14