Online EPC pre check

......

 • Projekt


  Motivácia

  1

  K uvažovaniu o EPC ma motivuje ...

  - vyberte podľa potreby
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Projekt


  Oblasť

  2

  Druh/Typ mojej budovy je...

       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Projekt


  Účet za energiu

  3

  Ročné náklady na energiu (za teplo, elektrinu, plyn)...       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Projekt


  Stav budovy

  4

  Renovovaná v posledných 10 rokoch

  Bola budova za posledných 10 rokov zateplená alebo prebehla rekonštrukcia energetických systémov v budove (napr. vykurovanie, vetranie, klimatizácia)?
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Projekt


  Vlastníctvo

  5

  Vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti...


       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Projekt


  Historická budova

  6

  Ide o pamiatkovo chránenú budovu?

       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Riadenie


  Posudky

  7

  Dostupné energetické posudky ...

  Pre moju budovu sú k dispozícií posudky/štúdie/energetické audity navrhujúce a hodnotiace možné opatrenia na zníženie spotreby energie, ich potenciál a ekonomické parametre
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Riadenie


  Zručnosti

  8

  Technického znalosti ...

  V rámci mojej organizácie disponujeme dostatočnými technickými znalosťami, potrebnými na implementáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti a ich následný manažment...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Riadenie


  Údržba

  9

  Správa budovy je outsoursovaná...

  Za prevádzku a údržbu určitých systémov budovy je zodpovedná externá organizácia...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Riadenie


  Outsourcing

  10

  Podpora pre outsourcing...

  V rámci mojej organizácie existuje podpora outsourcingu manažmentu, údržby a prevádzky budovy (priestorov)...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Garancie


  Monitoring

  11

  Monitorovanie prevádzky a účinnosti opatrení je dôležité...

  Monitorovanie účinnosti opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti (dosiahnuté úspory energie) a kvalitná správa budov je dôležitou súčasťou cieľov mojej organizácie...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Garancie


  Garancie

  12

  Garancia výsledkov predstavuje veľké plus...

  S cieľom zníženia finančných a technických rizík má moja organizácia záujem na využití garancie dosiahnutia dohodnutých energetických a prevádzkových parametrov projektu ...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Financovanie


  Investície

  13

  Financovanie potrebných investícií predstavuje problém pri dosahovaní cieľov energetickej efektívnosti ...

  Počiatočná investícia do zlepšení a modernizácie predstavuje (významnú) bariéru, ktorá brzdí moju organizáciu pri napĺňaní cieľov zvyšovania energetickej efektívnosti...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Financovanie


  Rozpočet

  14

  Na úpravy budov/priestorov sú rezervované finančné prostriedky...

  V rámci mojej organizácie existujú finančné rezervy, určené na modernizáciu priestorov a zvyšovanie energetickej efektívnosti (napr. prostriedky z fondu opráv)...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 • Financovanie


  Financovanie projektu

  15

  Financovanie z úspor energie predstavuje veľké plus...

  Využitie služieb spoločností, ktoré pomáhajú pri zabezpečení vhodného financovania projektu a poskytujú garancie dosiahnutia dohodnutých výsledkov, čím eliminujú finančné riziká spojené s projektom, považujem za veľký prínos...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15