Online EPC pre check

......

  • Pasiekite energijos taupymo tikslus su ETPT !

    Energijos vartojimo efektyvumo sutartys (angl. Energy Performance Contracting, EPC) – Europoje sėkmingai taikomas energijos paslaugų teikimo modelis, modernizuojant viešuosius ir (ar) privačius pastatus. Taikant šį modelį, energijos taupymo paslaugų teikėjas (ETPT) pastate diegia energiją taupančias priemones, garantuoja energijos vartojimo sutaupymus ir užtikrina pastato valdymą bei priežiūrą.
    ETPT modeliu garantuojami energijos sutaupymai dažnai yra pakankami viso projekto investicijų finansavimui. Šis mažos rizikos finansavimo mechanizmas įrodė esąs perspektyvus būdas pastatų savininkams ir naudotojams sumažinti energijos suvartojimą, išmetamo CO2 kiekį ir kitas susijusias išlaidas bei daugiau laiko skirti pagrindinei savo veiklai, nes pastato priežiūra perduodama patyrusiai ETPT.

    Sužinokite, ar ETPT modelis tinkamas Jūsų pastatui. Užtruksite mažiau nei 5 minutes!    Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis, vadovaujantis sutartimi Nr. 696040.